Društvo Vinol

Ideja o povezovanju v društvo se je rodila konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se kmetje iz krajevnih skupnosti Bertoki, Pobegi – Čežarji in Sv. Anton udeleževali raznih tečajev o vinogradništvu in kletarstvu, ki jih je prirejala Kmetijska svetovalna služba iz Kopra.

Nov zagon za kmetovanje jih je napeljal k ideji o povezovanju kar bi jim pomagalo promovirati svoje kraje in obenem tudi tržiti svoje izdelke. Po zgledu Posojilnega in konsumnega društva, ki je na tem območju delovalo konec 19. stoletja, so ob prelomu tisočletja ustanovili društvo Vinol.

Društvu so nadeli ime Vinol, skovanko iz besed vino in oljčno olje, pridelkov, ki jima člani društva namenjajo največ pozornosti.

6. februarja 2000 so priredili prvo Pokušino vin in oljčnih olj, ki je postala tradicionalna in priljubljena prireditev, ki še bolj povezuje pridelovalce iz krajev med Bertoki in Sv. Antonom ter njihove kupce in prijatelje.

Na ustanovnem zboru članov so za predsednika izvolili Valterja Kodarina iz Kavaličev in se odločili, da se bodo z društvom udeleževali čim več prireditev. Člani se redno udeležujejo festivalov Malvazija, žlahtni okus Mediterana, velikonočnega Praznika cvetja, vina in oljčnega olja v Ankaranu, poreške Vinistre, koprskih Dnevov kmetijstva, izolskega Praznika vina in oljčnega olja, Od vinarja do oljkarja, večkrat pa se na sejme podajo tudi v Ljubljano in drugod po Sloveniji.

Ob ustanovitvi je društvo štelo 30 članov, v dobrih dveh desetletjih pa se je to število skoraj podvojilo.

Foto: Danej Brakić

Svoji tradicionalni Pokušini so po nekaj letih dodali še ocenjevanje vina in oljčnega olja, ki je bilo ključno pri dvigu kakovosti pridelkov članov v sledečih letih. Vsako leto se pred Pokušino zberejo ocenjevalne komisije z uglednimi strokovnjaki in certificiranimi degustatorji, da skupaj ocenijo kateri pridelki so najboljši in si zaslužijo nagrado.

‘Pokušino vina, olja in istrskih dobrot’ vedno popestrijo tudi z raznimi glasbenimi nastopi lokalnih skupin, na voljo pa je tudi veliko lokalnih dobrot kot so razne destilirane pijače, mlečni izdelki, mesnine, šparglji, vložene oljke, tartufi, sušeni kakiji in drugo, vse pa tipično istrsko.

Tekom delovanja društva so občasno priredili tudi dogodek ob trgatvi imenovan Bendima, kjer so nagradili najtežji grozd in pridelali svoj Vinolov mošt, a so zaradi obveznosti vinogradnikov v času trgatve ta dogodek opustili.

Foto: Danej Brakić

Leta 2013 so izdali Magistralo Vinol, v kateri so predstavili zgodovino krajev, posebnosti tega geografskega področja in z njim povezano vinogradništvo in oljkarstvo ter tudi posebej vsakega člana društva. Ta izredno lepa publikacija je razširila vedenje o društvu in njegovih aktivnostih.

Leto kasneje je bil za predsednika izvoljen Damijan Jogan, ki je društvu prinesel nove ideje in zagon.

Med leti 2017 in 2019 je bila za Vinsko kraljico slovenske Istre izbrana Julija Jogan, hčerka enega od Vinolovih članov iz Kmetije Jogan, kar je prineslo društvu še dodatno promocijo krajev in pridelovalcev, ki delujejo na tem področju.

Enkrat letno v društvu priredijo tudi strokovno ekskurzijo v druge vinorodne kraje, kjer spoznavajo druge pridelovalce, izmenjujejo izkušnje in se učijo navad in načinov dela od drugod.

Nasploh je v društvu vedno prisoten duh sodelovanja in medsebojnega učenja, saj se vsi člani zavedajo, da je to učinkovit pristop k skupnemu razvoju domačih krajev in promocijo njihovih izdelkov. Ta duh jih je pripeljal že do več kot dvajsetletnega sodelovanja in skupne rasti.

Foto: Danej Brakić

S to predstavitvijo društva in njenih članove se želimo še bolj približati ljubiteljem Istre, naših vin in oljčnih olj po Sloveniji in drugod po svetu.

Dodali smo še ponudnike degustacij in turističnih nastanitev saj so ravno te aktivnosti najboljša promocija našega dela.

Častni člani društva

Vinol

Kocjančič Ido

Kofol Kristjan

Muženič Franko

Muženič Jože – Pino

Člani društva

Vinol

Baruca Adriano

Brajnik Janko in Igor

Boršič Miran

Cerkvenič Vlado

Črnac Rudi

Dobrinja Fabjo

Hreščak Igor

Ivančič Dušan

Jakomin Aleksi

Jakomin Darko

Jakomin Igor

Jogan Damijan

Jogan Domen

Jurada Melinda in Denis

Juriševič Marino

Kavalič Marjeta

Kavalič Tadej

Keranović Vado

Kocjančič Fabio

Kocjančič Matjaž

Kodarin Valter

Kralj Matej

Krmac Andrej

Lazar Matej

Marin Krešo

Markežič Dean

Metlika Aleksander

Mihelj Bojan

Miklavčič Walter

Muženič Goran

Nusdorfer Peter

Paladin Marjo

Pelicon Peter

Pincin Danijel

Pobega Damjan

Rakar Radovan

Ratoša Robert

Rodela Dario

Sedmak Daroslav

Sotlar Miran

Šergon Lučjano

Turk Slavko

Veljkovič Gacijela

Žele Adrijano