MAGISTRALA VINOL, vino, olje in ljudje od Bertokov, Pobegov – Čežarjev do Svetega Antona
Založnik: Društvo VINOL, Sv. Anton 1, 6276 Pobegi
Besedilo: Sašo Dravinec
Fotografija: Jaka Jeraša
Oblikovanje: Damjan Vremec
Tisk: Tiskarna VEK Koper, marec 2013
Naklada: 3000 izvodov
Sofinanciranje: Evropska unija, Ministrstvo za kmetijstvo RS, Regionalni razvojni center Koper, LAS Istre – program LEADER