MAGISTRALA VINOL, wine, olive oil and people from Bertoki, Pobegi-Čežarji and Sveti Anton
Publisher: Društvo VINOL, Sv. Anton 1, 6276 Pobegi
Text: Sašo Dravinec
Photos: Jaka Jeraša
Design: Damjan Vremec
Printed by: Tiskarna VEK Koper, marec 2013
Printed 3000 copies
Co-financing: European Union, Ministry of Agriculture of the Republic of Slovenia, Regional Development Center Koper, LAS Istra – LEADER program